T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Pakket 1

 • Ouderschapsplan of
  Echtscheidingsconvenant

Pakket 2

 • Ouderschapsplan
 • Echtscheidingsconvenant

Pakket 3

 • Ouderschapsplan
 • Echtscheidingsconvenant
 • verzorgen van traject

Pakket 4

 • pakket 3+
 • verzorgen verdeling woning
 • Verkoopbegeleiding woning
 • mediation
slideshow

De te volgen procedure bij onze dienstverlening

Indien u van onze dienstverlening op het gebied van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap of samenwoning gebruik wenst te maken dan is de procedure als volgt:

Intakegesprek
In een gesprek van ongeveer 45 minuten brengen we uw situatie in kaart en stellen we vast welke diensten we voor u kunnen uitvoeren. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Uiteenzetting van de te nemen stappen
Na de opdrachtbevestiging ontvangt u van ons, indien gewenst digitaal, een lijst met gegevens die we nodig hebben om onze werkzaamheden te kunnen starten. Afhankelijk van de hoeveelheid diensten vinden er één of meerdere gesprekken plaats. Vervolgens stellen wij de gewenste documenten voor u op en zend u deze in ontwerp toe met daarbij een duidelijke toelichting.

Ondertekening en verdere afhandeling
Bij akkoordbevinding kan er een afspraak worden gemaakt voor de ondertekening van de documenten. In geval van echtscheiding dragen we zorg voor het nemen van de stappen die noodzakelijk zijn om een echtscheidingsbeschikking te krijgen.

Nieuw begin
Een scheiding zorgt ook voor een nieuw begin. De notaris kan u als deskundige op het gebied van het familierecht heel goed informeren over de gevolgen van de echtscheiding op het geboed van bijvoorbeeld het erfrecht. En ook als u in de toekomst een nieuwe relatie krijgt en wellicht samen een huis koopt of gaat trouwen, staat de notaris u graag bij met raad en daad.

Kosten
De door ons bij de begeleiding van uw echtscheiding te verrichten diensten worden gefactureerd op basis van uur-tarief. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt, de aan uw dossier bestede tijd wordt exact bijgehouden en uw wordt hierover periodiek geïnformeerd. Op deze manier wordt het achteraf nooit een vervelende verrassing!

Paketten
U heeft bij het inschakelen van onze diensten de mogelijkheid om te kiezen voor deelproducten die wij voor uw gemak hebben gebundeld in paketten. In een aantal gevallen, niet alle, is het vervolgens mogelijk om vooraf een all-inn tarief af te spreken. Dit zorgt ervoor dat u vooraf exact op de hoogte bent van de te verwachten kosten. Geen verrassingen achteraf dus!

Pakket 1
Ouderschapsplan of Echtscheidingsconvenant

Pakket 2
Ouderschapsplan en
Echtscheidingsconvenant

Pakket 3
Pakket 2 aangevuld met verzorgen van traject m.b.t. indienen echtscheidingsverzoek

Pakket 4
Pakket 3 aangevuld met:

 • mediation
 • verzorgen verdeling woning inclusief omzetten hypotheek
 • begeleiding bij verkoop van de woning inclusief financiële afhandeling
Maak een afspraak